3 سال

تجربه کاری

+20 پروژه

تکمیل شده

پشتیبانی

آنلاین 24/7

3 سال

تجربه کاری

+20 پروژه

تکمیل شده

پشتیبانی

آنلاین

درباره من

تحصیلات

درباره من

تحصیلات

مهارت های من
وردپرس
امنیت سایت
سرعت سایت
HTML
CSS
JS

مهارت های من

وردپرس
امنیت سایت
سرعت سایت
HTML
CSS
JS
خدمات من

توسعه وب

اگر سایت شما نیاز به توسعه دارد ، در این زمینه همراه شما خواهم بود

سئو

در صورت تمایل ، خدمات سئو نیز برای سایت شما ارائه خواهد شد

طراحی

اگر طرح نمونه ای در نظر دارید ، برای شما پیاده خواهم نمود و یا طراحی اختصاصی برای شما انجام خواهد شد

پشتیبانی

بعد از اتمام طراحی و تحویل سایت ، همچنان در کنار شما خواهم بود

خدمات من

طراحی

اگر طرح نمونه ای در نظر دارید ، برای شما پیاده خواهم نمود و یا طراحی اختصاصی برای شما انجام خواهد شد

سئو

در صورت تمایل ، خدمات سئو نیز برای سایت شما ارائه خواهد شد

توسعه وب

اگر سایت شما نیاز به توسعه دارد ، در این زمینه همراه شما خواهم بود

پشتیبانی

بعد از اتمام طراحی و تحویل سایت ، همچنان در کنار شما خواهم بود

پروژه ای برای پیاده سازی توی ذهنت داری ؟